επακούω

επακούω
(AM ἐπακούω)
ακούω ευμενώς, δέχομαι να εκτελέσω κάτι («ἐπάκουσον τῆς δεήσεώς μου»)
αρχ.-μσν.
1. ακροώμαι, ακούω με προσοχή
(«νῡν ἐπάκουσον», Αισχύλ.)
2. κατανοώ, καταλαβαίνω («πάντας ἀλλήλων ἐπακούειν τῆς διαλέκτου μὴ δύνασθαι», Τατιαν.)
3. (για συμβουλές ή διαταγές) υπακούω
μσν.
αποκρίνομαι σε κάποιον
αρχ.
1. ακούω
2. κρυφακούω, ωτακουστώ
3. (με γεν.) μαθαίνω, πληροφορούμαι για κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ἐπακούω — hear pres subj act 1st sg ἐπακούω hear pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακούσασθε — ἐπακούω hear aor imperat mid 2nd pl ἐπᾱκούσασθε , ἐπακούω hear aor ind mid 2nd pl (doric aeolic) ἐπακούω hear aor ind mid 2nd pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακούσατε — ἐπακούω hear aor imperat act 2nd pl ἐπᾱκούσατε , ἐπακούω hear aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἐπακούω hear aor ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακούσουσι — ἐπακούω hear aor subj act 3rd pl (epic) ἐπακούω hear fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπακούω hear fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακούσουσιν — ἐπακούω hear aor subj act 3rd pl (epic) ἐπακούω hear fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπακούω hear fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακούῃ — ἐπακούω hear pres subj mp 2nd sg ἐπακούω hear pres ind mp 2nd sg ἐπακούω hear pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακουομένων — ἐπακούω hear pres part mp fem gen pl ἐπακούω hear pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακουσομένων — ἐπακούω hear fut part mid fem gen pl ἐπακούω hear fut part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακουσάντων — ἐπακούω hear aor part act masc/neut gen pl ἐπακούω hear aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπακουσόμεθα — ἐπακούω hear aor subj mid 1st pl (epic) ἐπακούω hear fut ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”